Avainsanaan ‘Vaaitus’ liitetyt artikkelit

Kuloisten koulun 5A-luokka saapui kaivaukselle juuri kun kaivaustasolle oltiin tekemässä pintavaaitusta. Taso tarkoittaa aluetta, joka syntyy yhden tasaisesti kaivetun kerroksen jälkeen. Pintavaaituksella saadaan selville kaivauksen korkeuslukemat merenpinnasta. Korkeuslukemien avulla voidaan selvittää kaivettavan alueen pinnanmuodot, joiden pohjalta voidaan luoda kuva alueen maisemasta tuhat vuotta sitten, jolloin paikalla on ollut ihmistoimintaa. Korkeuslukemien avulla pystytään myös jälkeenpäin selvittämään kuinka syvältä löydöt ovat tulleet esiin, mikä saattaa vaikuttaa kaivauspaikasta tehtäviin tulkintoihin.

Vaaitus tehdään vaaituskojeella ja latalla, joka on eräänlainen mittakeppi. Osa koululaisista pääsi pitämään lattaa kaivausalueella sekä kokeilemaan millaista vaaituskojeen läpi katsominen on. Latan lukeminen oli hieman hankalaa, mutta arkeologien avustuksella taso saatiin vaaittua loppuun ja seuraavan kerroksen kaivaminen saattoi alkaa. Osa viidesluokkalaisista pääsikin heti löytöjen makuun. Erik Wewer löysi palanutta savea, Maisa Mäki palanutta luuta ja Jali Veranen palan rautakautista keramiikkaa. Koululaisten joukkoon mahtui myös tyttö, jonka toiveammatti on arkeologi. Toivottavasti kurainen maa ja vähälöytöinen päivä eivät vähentäneet kiinnostusta, sillä arkeologia on loppujen lopuksi paljon muutakin kuin kaivauksia. -UM

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Advertisement

Kaivaukseen valmistautuminen

Posted: 3 toukokuun, 2011 in Kaivaus
Avainsanat:,

Kaivausprojektin aluksi kaivausalueelta oli kaadettava puita, jotta niiden juurien alle kätkeytyneet mahdolliset löydöt saataisiin kaivauksissa esiin. Raision kaupungin viheryksikön lähettämät metsurit kaatoivat kolme puuta nopeasti ja tehokkaasti sahanpurun pöllytessä. Hetken aikaa kaivausalue näytti aivan metsätyömaalta.

Aina kaivausten alkuvaiheessa valmistellaan kaivausalue. Kaivausalueelle luodaan tarkasti ilmansuuntien mukainen koordinaatisto, joka myöhemmin kiinnitetään valtakunnalliseen järjestelmään, jolloin kaivausalue ja löydöt saadaan sijoitettua tarkasti kartalle. Näin myös tulevat arkeologit tietävät missä kohdassa on aikaisemmin tehty tutkimuksia, eikä samaa paikkaa tarvitse tutkia enää uudelleen. Koska kaivausalueen rajojen täytyy olla tarkasti ilmansuuntien mukaiset, arkeologit tarvitsevat eräänlaista suuntimakompassia sekä matematiikkaa tarkistaessaan ovatko kaivausalueen nurkat varmasti suorakulmaisia. 

Ennen pintamaan poistoa kaivausalue täytyy vaaita. Vaaitseminen tarkoittaa korkeuksien mittaamista merenpinnasta. Arkeologit käyttävät tähän yleensä vaaituskojetta, jonka avulla kaivauspaikan korkeus merenpinnasta voidaan määrittää käyttämällä apuna valtakunnallisia korkeuskiintopisteitä. Pintaturpeen poistamisen jälkeen alue siistitään kaivauslastoilla, piirretään huolellisesti mittakaavaan arkkitehtien käyttämälle millimetripaperille ja valokuvataan. Valokuvista kirjoitetaan muistiinpanot valokuvauspäiväkirjaan. Tämän jälkeen voi ensimmäisen kerroksen kaivaminen alkaa.  -UM

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.